• Sledují a monitorují zájmový prostor. Počet kamer je libovolný. Možnost připojení záznamového zařízení
  • Detekují pohyb v části zorného pole kamery a automaticky nahrávají záznam pohybu
  • Možnost zapojení odposlechu určitého zájmového prostoru
  • Komunikace mezi kamerami a monitory.Propojení a spolupráce s EZS a EPS

Žádná fotografie zatím nebyla přidána.