DATOVÉ PŘENOSY Z EZS pomocí GPRS
 
GPRS - General Packet Radio Centre
(starší system  CSD - Circuit Switched Data - jako tf hovor)
 
Na žádost  zákazníků vyvinula frima NAM system Orlová GPRS část PCO Global, která pro přenosy z jednotlivých zařízení využívá sítí GSM/GPRS mobilních operátorů.
Toto řešení umožňuje přenášet sítí GSM/GPRS na PCO Global zprávy z jednotlivých objektů a rovněž zprávy ze vzdálených lokálních rádiových sítí.
Pokud se rozhodnete přenášet zprávy z objektů na PCO GPRS cestou, pak je potřebné si nechat aktivovat jednu ze služeb přenosové sítě NSG.
Přenosová síť NSG (GSM/GPRS)
Přenosová síť NSG je vysoce zabezpečená síť v rámci sítí GSM mobilních operátorů, určená pro přenosy zpráv z podporovaných objektových zařízení (vysílačů GSM 1) na pulty centrální ochrany Global a pro přenosy zpráv ze sběrných stanic GPRS.
Řídící jednotkou sítě NSG je GPRS centrum, jehož hlavním úkolem je zabezpečení správného směrování zpráv mezi jednotlivými uzly sítě (vysílač GSM 1, sběrná stanice RSN 451 SMG1, sběrná stanice RSN 451 SM1 DMG1).
Síť NSG bude v budoucnu podporovat všechny mobilní operátory působící na českém trhu, v současné době lze využít sítě Vodafone, připravujeme T-mobile. Zákazník bude tedy mít možnost volby operátora (zpravidla se jedná o operátora s nejlepší kvalitou signálu v místě instalace vysílače GSM 1 nebo sběrných stanic RSN 451 SMG1, resp. RSN 451 SM1 DMG1).
Síť NSG pak má zřízeny APN s každým z operátorů, využití služeb NSG tedy nevyžaduje od zákazníka vlastní APN a tímto snižuje náklady přenosu.
 
Hlavní přednosti :
1. kontrola objektu po 15minutách
2. dále se již neplatí telefonní poplatky z ústředny EZS - zabezpečovací systém