Pojištění - odpovědnost za škodu

Firma B KONTAKT Security s.r.o. odpovídá zákazníkovi za vzniklé škody způsobené v souvislosti s plněním úkolů, které vyplývají ze strážní služby až do výše 10.000.000,-Kč.

Odpovědnost za škodu způsobenou zákazníkovi  firmou B KONTAKT Security s.r.o. se řídí obecně závaznými právními normami.