Kontrola pohotovostním vozidlem

Tento druh bezpečnostní služby může být použit samostatně jako fyzická ostraha nebo v kombinaci s elektronickou ostrahou. Jedná se o nepravidelné preventivní kontroly střeženého objektu prováděné mobilními hlídkami. Hlídka provede kompletní kontrolu objektu formou obchůzky se zaměřením na uzamčení dveří, zavření oken, zhasnutí světel nebo rozsvěcení světel atd, dle charakteru střeženého objektu.

Činnost mobilních hlídek, četnost provedených kontrol a časové rozvržení je kontrolováno elektronickým systémem ONI - polohovací zaměřovací systém GPS namontovaný ve služebních vozidlech agentury.