Vážení občané,

POLICIE ČR není jediným subjektem odpovědným za ochranu společenských vztahů a ochrany majetku občanů.

Musíte se starat sami !!!

Společenský vývoj po roce 1990 rozdělil věcné kompetence v oblasti soukromých bezpečnostních služeb.