PCO/ARC - pult centrální ochrany /angl. ARC = "Alarm Receiving Centre"

 • sledování poplachových stavů konkrétních zón rozmístěných v objektu
 • sledování poplachových stavů použitím"tísňového volání"
 • sledování narušení systému (sabotáž EZS)
 • sledování poplachových stavů znamenající možný požár pomocí EPS
 • sledování výpadků elektrické energie stavu záložního zdroje EZS
 • sledování průběhu kódování (čas a která osoba zakódovala či odkódovala)
 • kontrola spojení s EZS 
 • kontrola zakódování a odkódování objektu v danou dobu
 • kontrola zákazu vstupu v určeném časovém období
 • archivace veškerých zpráv a výpisy v určeném časovém období
 • dojezd zásahové skupiny po odeslání poplachového signálu je 10min (dle dopravní situace )